صفحه اصلي
آلبوم تصاویر
خواص و فضائل سنگها
محصولات جديد
تماس با ما
پيوند ها
نقشه سايت
تابلو اعلانات
محصولات برگزیده
جستجو در سایت
پشتیبانی

 
 
معرفی محصولات
تبلیغات
 رهگیری مرسولات

پستی ناب جواهر
انگشتر فاخر فیروزه خوشرنگ نیشابوری کد 1324
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 3500000 تومان
انگشتر فاخر فیروزه شجر و نادر نیشابوری کد 1321
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 15000000 تومان
انگشتر فاخر یاقوت شفاف کبود و رکاب کرمانشاه کد 1314
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 1200000 تومان
انگشتر فیروزه شجر نیشابور کد 1317
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 500000 تومان
انگشتر دُّر سرخ مو طلایی نادر و کمیاب نجف کد 1322
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 2400000 تومان
تسبیح فوق العاده نفیس شاه مقصود افغانستان کد 2087
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 رشته
قيمت : 1800000 تومان
انگشتر فاخر فیروزه صاف و آبدار نیشابوری کد 1061
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 1200000 تومان
سنگ لعل کبود کد 835
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 1200000 تومان
انگشتر یاقوت الکساندریت با رکاب فاخر رسول تهران کد 1217
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 1300000 تومان
انگشتر فاخر بو اسحاقی فیروزه نیشابور کد 1316
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 14000000 تومان
انگشتر فیروزه فاخر درشت و نفیس کد 1312
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 7000000 تومان
انگشتر کهنه عقیق سرخ کبدی یمنی کد 1254
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 700000 تومان
انگشتر زیبای کیانایت با رکاب فیلی قدیمی کد 1301
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 400000 تومان
انگشتر خطی عقیق یا قمر بنی هاشم کد 1295
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 200000 تومان
یاقوت بنفش درشت کد 906
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 700000 تومان
انگشتر اماتیست کد 1288
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 350000 تومان
انگشتر زبرجد کد 1284
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 300000 تومان
انگشتر عقیق سرخ خطی کد 1286
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 200000 تومان
انگشتر فاخر عقیق زرد شجری کد 971
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 800000 تومان
عقیق خطی آینه ای یارب الکریم کد 1252
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 800000 تومان
انگشتر فاخر یاقوت کبود کد 1090
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 700000 تومان
انگشتری بانگینی دیدنی از سنگ شجر یمنی کد 973
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 750000 تومان
عقیق یمن و فیروزه های نیشابور کد 1296
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 600000 تومان
عقیق یمن و زبرجد اصل کد 1299
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 550000 تومان
عقیق خراسانی و زبرجد و اماتیست کد 1279
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 400000 تومان
فیروزه درشت و صاف عجمی نیشابوری کد 1268
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 jpg
قيمت : 2500000 تومان
انگشتر نفیس عقیق کبود کد 1259
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 1000000 تومان
حکاکی آیت الکرسی (کامل) بر انگشترعقیق یمنی کد 1276
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 2000000 تومان
انگشتر عقیق جزع کهنه یمنی کد 1303
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 1000000 تومان
انگشترخوشرنگ عقیق سرخ کد 1304
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 600000 تومان
انگشتر فاخر زمرد دوبلکس کد 1272
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 700000 تومان
انگشتر زمرد نشان مرصع کد 1294
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 750000 تومان
فیروزه زیبای شجر نیشابوری کد 1266
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 900000 تومان
انگشترفیروزه نیشابوری کد 1280
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 300000 تومان
انگشتر فیروزه نیشابوری کد 1287
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 300000 تومان
فیروزه شجر نیشابوری کد 1292
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 1000000 تومان
انگشتر ظریف عقیق سلیمانی کد 1247
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 450000 تومان
انگشترزمرد هندی تراش الماسی کد 1258
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 400000 تومان
انگشتر عقیق خطی یمنی کد 1305
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 650000 تومان
انگشتر عقیق دریایی کد 1273
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 700000 تومان
انگشتر عقیق سرخ خطی کد 1278
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 350000 تومان
انگشتر عقیق خطی سرخ یمنی کد 1277
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 800000 تومان
انگشتر فیروزه سبز آبی صاف نیشابوری کد 1302
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 500000 تومان
انگشتر فیروزه شجری نیشابوری کد1282
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 400000 تومان
عقیق خطی سرخ یمنی کد 897
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 700000 تومان
انگشتر عقیق سرخ خطی کد899
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 800000 تومان
انگشتر عقیق زرد خطی کد 1306
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 250000 تومان
انگشتر یاقوت کد 1293
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 300000 تومان
انگشتر عقیق خراسانی کد 1285
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 300000 تومان
انگشتر یاقوت کبود کد 1291
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 300000 تومان
عقیق سبز خطی علی ولی الله کد 1270
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 600000 تومان
سَلامٌ عَلی آلِ طــــــه وَ ياســـــــين کد 1309
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 250000 تومان
انگشتر عقیق کبود شجری زلال کد 1242
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 600000 تومان
انگشتر عقیق یا علی جان مقتدای من توئی کد 1307
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 250000 تومان
انگشتر عقیق یا علی بن موسی الرضا کد 1274
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 jpg
قيمت : 230000 تومان
یا علی گفتیم وعشق آغاز شد کد 1256
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 400000 تومان
علیٌ حُبهُ جنه کد 1265
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 700000 تومان
انگشتر عقیق سرخ خط نوشته یمنی کد 1264
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 800000 تومان
انگشتر خاص کد 1257
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 2000000 تومان
انگشتر خاص و فاخر کد 1300
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 2000000 تومان
فیروزه نفیس نیشابوری کد1310
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 2000000 تومان
حکاکی خط کهنه یا فاطمه س بر جزع یمنی کد 1135
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 jpg
قيمت : 900000 تومان
انگشتر عقیق شجری عقرب کد752
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 jpg
قيمت : 350000 تومان
پیکر تراشی سفارشی
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 0 تومان
عقیق زرد مویی فاخر کد : 256
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 800000 تومان
عقیق نفیس یمنی جدید کد 783
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 320 تومان
انگشتر صاف و پاک فیروزه درشت کرمانی کد 1244
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 720000 تومان
عقیق یمنی با رنگ استثنایی سرخ یاقوتی کد 984
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 2000000 تومان
انگشتر عقیق کبود یمنی و تراش تخت کد1040
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 450 تومان
انگشتر زیبای تورمالین یاسی کد 1175
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 450 تومان
انگشتر زیباو درشت امیتیس کد 1250
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 770000 تومان
انگشتر عقیق جزع کد 1253
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 600000 تومان
انگشتر فاخر مهره سلیمانی کد 1249
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 800000 تومان
انگشتریاقوت سرخ کد 1143
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 200000 تومان
انگشتر یاقوت کبود استار کد 1180
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 670000 تومان
فیروزه کوچک نیشابوری کد 1171
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 150000 تومان
انگشتر اسپرت عقیق سلیمانی کد 1173
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 150000 تومان
انگشتر اسپرت عقیق شجر کد 1176
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 120000 تومان
انگشتر حرز دار عقیق خراسانی کد 1182
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 170000 تومان
انگشتر اصیل عقیق کبود شجری درشت کد 1204
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 1000000 تومان
انگشترفاخر عقیق کبود سلیمانی کد 1206
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 1100000 تومان
انگشتر اصیل عقیق شفاف شجرکد 1202
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 600000 تومان
انگشتر عقیق سرخ یمانی خط ایت الکرسی کد 1212
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 680000 تومان
انگشتر اسپرت یاقوت سانچیا کد 1210
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 450000 تومان
انگشتر یاقوت سرخ معدنی کد 1211
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 500000 تومان
انگشتر فاخر عقیق یمنی و رکاب فرهاد ری کد1221
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 1600000 تومان
انگشتر عقیق خطی یا رقیه ( بنت الحسین ع )کد 1203
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 300 تومان
انگشتر نفیس فیروزه نیشابوری شجری با رکاب امیری کد 1230
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 750000 تومان
انگشترفاخر عقیق خون بند کد 1222
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 600000 تومان
انگشتر فاخر عقیق سرخ پرتقالی یمنی کد 1224
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 800000 تومان
انگشتر زیبای عقیق سرخ با رکاب حامد کد 1223
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 600000 تومان
انگشتر عقیق سرخ کد1232
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 300000 تومان
عقیق سرخ یمنی با رکاب رضا و مرصع کاری با برلیان کد 1234
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 500000 تومان
انگشترنقره و زبرجد با گوشواره های زمردکد 1225
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 900000 تومان
انگشترشجر و شکل ماهی قرمز برعقیق یمنی کد 1226
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 740000 تومان
انگشترخوشرنگ عقیق آبی با خط زیباکد 1237
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 750000 تومان
انگشتر فاخر عقیق سرخ درشت یمنی کد 1238
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 1600000 تومان
انگشتر عقیق زرد با خط زیبای یا امام زین العابدین ...کد 1229
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 800000 تومان
انگشتر عقیق سلیمانی با خط زیبای حسبی الله کد 1228
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 500000 تومان
انگشتر عقیق آبدار و خوشرنگ کد 1236
بزرگنمايي تصوير
تعداد : 1 عدد
قيمت : 450000 تومان

صفحه های دیگر سایت ناب جواهر را هم ببینید 
   


توجه
:

با توجه به تماس مکرر علاقه مندان مبنی بر خرید نمونه محصولات فروخته شده , با عرض پوزش

تهیه مجدد این محصولات مقدور نمیباشد :

   بخشهایی از ناب جواهر:


             

نمایی از غرفه ناب جواهر در بیستمین نمایشگاه بین المللی تهران :در باره خرید و  فروش و تعمیر و تعویض انواع انگشترهای کهنه و جدید وحکاکی و خط نوشته

های مخصوص وتراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی ورکاب های دست ساز و سفارشی

وسیلندری و اجناس با ارزش قدیمی با ما در
فروشگاه بزرگ مجازی انگشتر فاخر نقره (ناب جواهر) مشاوره نمایید

 چاپ کتاب چهره های نام اشنای صنعت طلا و جواهر + گواهینامه حضور در همایش بین المللی طلا و جواهر:

     
 
design and seo by gogseo.com